Diễn đàn bảo hiểm
 

GÓI BẠC

GÓI VÀNG

GÓI KIM CƯƠNG

GÓI VIP

Sử dụng kho giao diện có sẵn Landing page và Website Blog
Giao diện phiên bản Mobile
Giao diện dạng Website Blog
Nhân viên hướng dẫn online
Miễn phí thiết kế banner thương hiệu hình ảnh
Miễn phí cập nhật bài viết trên Website 0 1 8 12
Miễn phí tạo video clip giới thiệu thương hiệu 60 giây 0 0 2 4
Thống kê lượt truy cập, quản lý IP truy cập
Tạo Mã Code tự động tiếp thị liên kết
Liên kết tài khoản Facebook
Xây dựng hệ thống thương hiệu cá nhân và tạo nguồn khách hàng trên Facebook cá nhân 12.000.000 vnđ 18.000.000 vnđ
Thiết kế trọn gói website cho thành viên trị giá 8.000.000 vnđ 15.000.000 vnđ 18.000.000 vnđ
Tặng 01 hộp danh thiếp
Sử dụng hệ thống Chăm sóc khách hàng trong chiến lược tạo nguồn khách hàng tiềm năng
Tham gia thành viên hệ thống để được đào tạo và hỗ trợ hoạt động
Được phép sử dụng bài viết có bản quyền (phải trích dẫn nguồn) phục vụ công việc riêng 80 bài Không giới hạn Không giới hạn
Tặng 01 hộp danh thiếp có thông tin website cá nhân
Liên hệ khách hàng tiềm năng trực tiếp để lại thông tin trên trang website cá nhân
Liên hệ khách hàng tiềm năng trực tiếp để lại thông tin trên chuyên mục cơ hội việc làm
Tham khảo kho quà tặng đào tạo miễn phí kĩ năng phát triển bản thân
Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký
TRỌN GÓI THÀNH VIÊN HỆ THỐNG 06 THÁNG 4.000.000 vnđ 5.000.000 vnđ 12.000.000 vnđ 16.000.000 vnđ
TRỌN GÓI THÀNH VIÊN HỆ THỐNG 01 NĂM 7.000.000 vnđ 8.000.000 vnđ 24.000.000 vnđ 32.000.000 vnđ
Giảm giá đặt hình ảnh thương hiệu trang chuyên mục 0% 0% 20% 30%
Giảm giá đặt hình ảnh thương hiệu trang chủ 0% 0% 20% 30%
Giảm giá đặt thương hiệu Banner trang chủ 0% 0% 20% 30%

GÓI BẠC

Sử dụng kho giao diện có sẵn Landing page và Website Blog
Giao diện phiên bản Mobile
Giao diện dạng Website Blog
Nhân viên hướng dẫn online
Miễn phí thiết kế banner thương hiệu hình ảnh
Miễn phí cập nhật bài viết
Miễn phí tạo video clip giới thiệu thương hiệu 60 giây
Thống kê lượt truy cập, quản lý IP truy cập
Tạo Mã Code tự động tiếp thị liên kết
Liên kết tài khoản Facebook
Xây dựng hệ thống thương hiệu cá nhân và tạo nguồn khách hàng trên Facebook cá nhân
Thiết kế trọn gói website cho thành viên trị giá
Tặng 01 hộp danh thiếp
Sử dụng hệ thống Chăm sóc khách hàng trong chiến lược tạo nguồn khách hàng tiềm năng
Tham gia thành viên hệ thống để được đào tạo và hỗ trợ hoạt động
Được phép sử dụng bài viết có bản quyền (phải trích dẫn nguồn) phục vụ công việc riêng
Tặng 01 hộp danh thiếp có thông tin website cá nhân
Liên hệ khách hàng tiềm năng trực tiếp để lại thông tin trên trang website cá nhân
Liên hệ khách hàng tiềm năng trực tiếp để lại thông tin trên chuyên mục cơ hội việc làm
Tham khảo kho quà tặng đào tạo miễn phí kĩ năng phát triển bản thân
Giảm giá đặt hình ảnh thương hiệu trang chuyên mục: 0%
Giảm giá đặt hình ảnh thương hiệu trang chủ: 0%
Giảm giá đặt thương hiệu Banner trang chủ: 0%
TRỌN GÓI THÀNH VIÊN HỆ THỐNG 06 THÁNG: 3.999.000 vnđ
TRỌN GÓI THÀNH VIÊN HỆ THỐNG 01 NĂM: 6.599.000 vnđ
Đăng ký

GÓI VÀNG

Sử dụng kho giao diện có sẵn Landing page và Website Blog
Giao diện phiên bản Mobile
Giao diện dạng Website Blog
Nhân viên hướng dẫn online
Miễn phí thiết kế banner thương hiệu hình ảnh
Miễn phí cập nhật bài viết: 1 bài
Miễn phí tạo video clip giới thiệu thương hiệu 60 giây
Thống kê lượt truy cập, quản lý IP truy cập
Tạo Mã Code tự động tiếp thị liên kết
Liên kết tài khoản Facebook
Xây dựng hệ thống thương hiệu cá nhân và tạo nguồn khách hàng trên Facebook cá nhân
Thiết kế trọn gói website cho thành viên trị giá: 7.999.000 vnđ
Tặng 01 hộp danh thiếp
Sử dụng hệ thống Chăm sóc khách hàng trong chiến lược tạo nguồn khách hàng tiềm năng
Tham gia thành viên hệ thống để được đào tạo và hỗ trợ hoạt động
Được phép sử dụng bài viết có bản quyền (phải trích dẫn nguồn) phục vụ công việc riêng: 80 bài
Tặng 01 hộp danh thiếp có thông tin website cá nhân
Liên hệ khách hàng tiềm năng trực tiếp để lại thông tin trên trang website cá nhân
Liên hệ khách hàng tiềm năng trực tiếp để lại thông tin trên chuyên mục cơ hội việc làm
Tham khảo kho quà tặng đào tạo miễn phí kĩ năng phát triển bản thân
Giảm giá đặt hình ảnh thương hiệu trang chuyên mục: 0%
Giảm giá đặt hình ảnh thương hiệu trang chủ: 0%
Giảm giá đặt thương hiệu Banner trang chủ: 0%
TRỌN GÓI THÀNH VIÊN HỆ THỐNG 06 THÁNG: 4.999.000 vnđ
TRỌN GÓI THÀNH VIÊN HỆ THỐNG 01 NĂM: 7.999.000 vnđ
Đăng ký

GÓI KIM CƯƠNG

Sử dụng kho giao diện có sẵn Landing page và Website Blog
Giao diện phiên bản Mobile
Giao diện dạng Website Blog
Nhân viên hướng dẫn online
Miễn phí thiết kế banner thương hiệu hình ảnh
Miễn phí cập nhật bài viết: 8 bài
Miễn phí tạo video clip giới thiệu thương hiệu 60 giây: 2 clips
Thống kê lượt truy cập, quản lý IP truy cập
Tạo Mã Code tự động tiếp thị liên kết
Liên kết tài khoản Facebook
Xây dựng hệ thống thương hiệu cá nhân và tạo nguồn khách hàng trên Facebook cá nhân: 12.000.000 vnđ
Thiết kế trọn gói website cho thành viên trị giá: 14.999.000 vnđ
Tặng 01 hộp danh thiếp
Sử dụng hệ thống Chăm sóc khách hàng trong chiến lược tạo nguồn khách hàng tiềm năng
Tham gia thành viên hệ thống để được đào tạo và hỗ trợ hoạt động
Được phép sử dụng bài viết có bản quyền (phải trích dẫn nguồn) phục vụ công việc riêng: Không giới hạn
Tặng 01 hộp danh thiếp có thông tin website cá nhân
Liên hệ khách hàng tiềm năng trực tiếp để lại thông tin trên trang website cá nhân
Liên hệ khách hàng tiềm năng trực tiếp để lại thông tin trên chuyên mục cơ hội việc làm
Tham khảo kho quà tặng đào tạo miễn phí kĩ năng phát triển bản thân
Giảm giá đặt hình ảnh thương hiệu trang chuyên mục: 20%
Giảm giá đặt hình ảnh thương hiệu trang chủ: 20%
Giảm giá đặt thương hiệu Banner trang chủ: 20%
TRỌN GÓI THÀNH VIÊN HỆ THỐNG 06 THÁNG: 14.999.000 vnđ
TRỌN GÓI THÀNH VIÊN HỆ THỐNG 01 NĂM: 23.999.000 vnđ
Đăng ký

GÓI VIP

Sử dụng kho giao diện có sẵn Landing page và Website Blog
Giao diện phiên bản Mobile
Giao diện dạng Website Blog
Nhân viên hướng dẫn online
Miễn phí thiết kế banner thương hiệu hình ảnh
Miễn phí cập nhật bài viết: 12 bài
Miễn phí tạo video clip giới thiệu thương hiệu 60 giây: 4 clips
Thống kê lượt truy cập, quản lý IP truy cập
Tạo Mã Code tự động tiếp thị liên kết
Liên kết tài khoản Facebook
Xây dựng hệ thống thương hiệu cá nhân và tạo nguồn khách hàng trên Facebook cá nhân: 18.000.000 vnđ
Thiết kế trọn gói website cho thành viên trị giá: 17.999.000 vnđ
Tặng 01 hộp danh thiếp
Sử dụng hệ thống Chăm sóc khách hàng trong chiến lược tạo nguồn khách hàng tiềm năng
Tham gia thành viên hệ thống để được đào tạo và hỗ trợ hoạt động
Được phép sử dụng bài viết có bản quyền (phải trích dẫn nguồn) phục vụ công việc riêng: Không giới hạn
Tặng 01 hộp danh thiếp có thông tin website cá nhân
Liên hệ khách hàng tiềm năng trực tiếp để lại thông tin trên trang website cá nhân
Liên hệ khách hàng tiềm năng trực tiếp để lại thông tin trên chuyên mục cơ hội việc làm
Tham khảo kho quà tặng đào tạo miễn phí kĩ năng phát triển bản thân
Giảm giá đặt hình ảnh thương hiệu trang chuyên mục: 30%
Giảm giá đặt hình ảnh thương hiệu trang chủ: 30%
Giảm giá đặt thương hiệu Banner trang chủ: 30%
TRỌN GÓI THÀNH VIÊN HỆ THỐNG 06 THÁNG: 20.999.000 vnđ
TRỌN GÓI THÀNH VIÊN HỆ THỐNG 01 NĂM: 32.999.000 vnđ
Đăng ký